Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Του Παναγιώτη Τελεβάντου
==========
Ο αγαπητός θεολόγος κ. Σημάτης, σε κείμενο που δημοσίευσε πρόσφατα για μένα, καταγράφει
1.) Ορισμένες αδιαμφισβήτητες αλήθειες απαξιωτικές για το πρόσωπό μου τις οποίες και αποδέχομαι στο σύνολό τους χωρίς καμιά αντιλογία. Αρα δεν υπάρχει λόγος να επεκταθώ.
2.) Μόνη επιφύλαξη η κατηγορία ότι δήθεν συκοφαντώ κληρικούς. Επειδή δεν κάνει συγκεκριμένη ονομαστική αναφορά, ούτε και απαριθμεί αυτούς που δήθεν συκοφάντησα, ούτε αναφέρει ποιο είναι το περιεχόμενο των υποτιθέμενων συκοφαντιών δεν μου δίνει περιθώριο να επεκταθώ. Αν όμως επανέλθει με συγκεκριμένα στοιχεία θα επανέλθω για να του δώσω συγκεκριμένη απάντηση....
3.) Αναφέρει ότι τρέφω βαθύτατη αγάπη και σεβασμό προς το πρόσωπό του την οποία έχω εκφράσει κατ’ επανάληψη τηλεφωνικά και με ηλεκτρονική αλληλογραφία και στον ίδιο και σε άλλους. Κάτι που επιβεβαιώνω και πάλιν στο ακέραιο. Αρα δεν χρειάζεται να επεκταθώ αφού συμφωνούμε.

Τούτο φυσικά δεν σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί του για την αποτείχιση ή την προτεσταντική ερμηνευτική των ιερών κειμένων που υιοθετεί και ο ίδιος και ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς.
Να προσθέσω μόνον ότι δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι την ιδία ακριβώς αγάπη και τιμή και σεβασμό συνεχίζω να τρέφω απέναντί του για τον ευγενή, χριστιανικό, σεμνό, ταπεινό, άδολο και αξιοπρεπή χαρακτήρα του και τις άλλες αρετές που κοσμούν την προσωπικότητά του.
4.) Διαπίστωσα ότι έχει σχηματίσει ορισμένες λανθασμένες εκτιμήσεις αναφορικά με τα κίνητρα διαφόρων ενεργειών μου και εικάζω ότι θα τον ενδιέφερε να γνωρίζει γιατί έκανα ορισμένα πράγματα.
Επί παραδείγματι αναφέρεται στην ευγένεια να διορθώνει κείμενα που του απέστελλα κατά διαστήματα. Οντως! Ο κ. Σημάτης με πολλή προθυμία με βοηθούσε στη διόρθωση κειμένων που έγραφα. Και τον ευχαριστώ βαθύτατα γι’ αυτό. Αυτό που δεν αντελήφθη ορθά ο κ. Σημάτης είναι το λόγο για τον οποίο σταμάτησα να του στέλλω κείμενα για διόρθωση.
Την πρώτη φορά σταμάτησα επειδή παρετήρησα ότι - συν τω χρόνω - οι διορθώσεις του κ. Σημάτη ήταν ήσσονος σημασίας (κόμματα, κτλ.) και ενώ πιεζόμουν χρονικά να δημοσιεύσω τα κείμενα επειδή - ως γνωστόν - τα πλείστα κείμενα που γράφω είναι σχόλια στην επικαιρότητα. Ετσι θεώρησα ότι θα ήταν προτιμότερο να αναρτώνται κείμενα με κάποια λάθη παρά να αναρτώνται ετεροχρονισμένα.
Με το τελευταίο δεν εννοώ ότι ο κ. Σημάτης δεν έκανε όσο μπορούσε πιο γρήγορα τις διορθώσεις αλλά, ότι λόγω της διαφοράς ώρας Ελλάδας-Νέας Υόρκης, πολλές φορές η αποστολή των κειμένων συνέπιπτε με τις ώρες ύπνου ή εργασίας του αγαπητού φίλου και έτσι ήταν ανθρωπίνως αδύνατον να μου στέλλει αμέσως τις διορθώσεις των κειμένων μου ή και αν τις έστελλε ήταν πιθανόν ότι εγώ ήμουν στο πανεπιστήμιο ή ήταν ώρα της δικής μου ανάπαυσης.
Σε μεταγενέστερο στάδιο άρχισα και πάλιν να του στέλλω κείμενα, επειδή διαπίστωσα ότι πολλά από τα άρθρα που δημοσίευσα είχαν πολλά λάθη, τα οποία έντρομος ανακάλυπτα την επομένη και αναγκαζόμουν να κάνω απανωτές διορθώσεις μετά την ανάρτησή τους.

Σε κάποια στιγμή ο κ. Σημάτης μου έγραψε ότι δεν έχει το χρόνο ή τη δυνατότητα να κάνει διορθώσεις (ίσως το εννοούσε μόνον για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά χωρίς να το διευκρινίζει) και - για λόγους ευγενείας - δεν θεώρησα σκόπιμο να του στείλω ξανά κείμενα.
Αν όμως - από ότι φαίνεται - παρεξήγησα τις προθέσεις του και έχει το χρόνο και τη διάθεση να με βοηθά στη διόρθωση των κειμένων, θα του είμαι ειλικρινά ευγνώμων αν συνεχίσει να με βοηθά.
Μόλις πρόσφατα δημοσίευσα στο ιστολόγιο μου απολογία στους αναγνώστες για τα πολλά λάθη, που εντοπίζω εκ των υστέρων και τα οποία αναγκάζομαι να διορθώνω ώρες ή καμιά φορά και μέρες μετά την ανάρτηση. Αν, λοιπόν, νομίζει ότι μπορεί να με βοηθά στη διόρθωση ο κ. Σημάτης, η προσφορά του γίνεται εκ μέρους μου αποδεκτή με συναισθήματα βαθειάς ευγνωμοσύνης. Δεν έχει, λοιπόν, παρά να μου γνωστοποιήσει δημόσια ή κατ’ ιδίαν αυτή του την προσφορά και αμέσως θα αρχίσω να του αποστέλλω τα κείμενα.
Εκείνο πάντως που μπορώ να τον διαβεβαιώσω είναι ότι η αποστολή κειμένων για διόρθωση δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τη δική του απόφαση να προχωρήσει σε αποτείχιση.
5.) Ο κ. Σημάτης νομίζει - λανθασμένα και πάλιν - ότι επειδή έχει και επισήμως αποτειχισθεί ότι η αγάπη και ο σεβασμός προς το πρόσωπό του έχουν μειωθεί.

Ουδέν τούτου αναληθέστερον.
Και ας μη νομίσει ότι αυτό αφορά μόνον τον ίδιο.

Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν καθόλου καλή γνώμη για μένα και ορισμένοι (λίγοι) εξ αυτών μου το είπαν ευθέως ή (οι πολλοί) το ανέφεραν σε άλλους και περιήλθεν σε γνώση μου. Εξακολουθώ όμως να τους εκτιμώ βαθύτατα διότι πιστεύω ότι είναι αξιόλογοι άνθρωποι και καλές ψυχές.
Οπως συμβαίνει και το αντίθετο. Υπάρχουν άνθρωποι που με υπολήπτονται, και ακούω ότι λένε για μένα κολακευτικά λόγια, αλλά τούτο ουδόλως επηρεάζει την τυχόν αρνητική αντίληψη που έχω για την προσωπικότητά τους.
6.) Θεωρεί - και πάλιν λανθασμένα - ότι ενώ έγραψα εγκωμιαστικές βιβλιοκρισίες για βιβλία του, που είχε την καλωσύνη να μου αποστείλει, αναφορικά με τον Οικουμενισμό και τον Παπισμό, ότι τώρα δεν είμαι διατεθειμένος να του απονείμω τον δίκαιο έπαινο αν γράψει κάτι παρόμοιο στο μέλλον.
Αυτό φυσικά δεν έχει ούτε ίχνος αλήθειας.

Απόδειξη τούτου είναι το γεγονός ότι τις ευμενείς βιβλιοκρισίες για τα αντιοικουμενιστικά έργα του τις απέστειλα στο περιοδικό “Ορθόδοξη Μαρτυρία” με την παράκληση να δημοσιευθούν ΜΕΤΑ την αναγγελία της επίσημης αποτείχισής του.
Ας είναι απολύτως βέβαιος ότι, αν τυχόν στο μέλλον γράψει αντιπαπικά βιβλία και μου τα στείλει για βιβλιοκρισία, ότι θα κάνω ακριβώς το ίδιο.
7.) Οσον αφορά τώρα την αποτείχιση και την προτεσταντική ερμηνευτική της προσέγγισής τόσον του ιδίου όσον και του π. Ευθύμιου Τρικαμηνά εμμένω ανυποχώρητα στις θέσεις μου για τους λόγους που εξήγησα σε επιστολές που έστειλα και στον ίδιο και στον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά, αλλά και τους οποίους κατέγραψα πρόσφατα σε σχετικά άρθρα μου που δημοσίευσα στο ιστολόγιό μου.
8.) Ως εκ τούτου απορρίπτω ρητά και κατηγορηματικά την πρότασή του για τερματισμό της δημόσιας συζήτησης, για την αποτείχιση και την προτεσταντική ερμηνευτική των ιερών κειμένων, επειδή αφορούν την Εκκλησία και όχι τους τρεις μας, ιδιαιτέρως μετά την επίσημη εξαγγελία της αποτείχισής του.
Αν ο ίδιος επιλέξει να μην απαντά σε όσα είμαι ανυποχώρητα αποφασιμένος να γράφω για την αποτείχιση και την προτεσταντική ερμηνευτική είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τον ίδιο.
Από δικής μου όμως σκοπιάς εκφράζω την αμετάκλητη απόφαση να χτυπώ αμείλικτα τις λεγόμενες αποτειχιστικές τάσεις (οι οποίες στην πραγματικότητα είναι σχισματικές) όπως και την προτεσταντική ερμηνευτική των ιερών κειμένων.
http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2011/04/blog-post_18.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου