Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Ανασκευή

των σαθρών αντιδράσεων των Σέρβων φοιτητών

που υποστηρίζουν το Μητρ. Αθανάσιο.http://simerina.wordpress.com/

Κατ’ αρχήν «η αυτοδιαφήμηση» που προσάπτουν στο π. Θεόδωρο Ζήση, ήταν αναγκαστική και επιβαλλόμενη, καθώς έπρεπε να απαντηθεί ένα άκρως αντιεπιστημονικό άρθρο, το οποίο παρουσίαζε ως διαχρονικές, τις πριν τριανταπέντε χρόνια, θέσεις του π. Θεοδώρου[1]. Ας μη ξεχνάμε όμως, ότι η αναγκαστική... περιαυτολογία θεμελιώνεται και αγιογραφικώς, καθώς και ο Απ. Παύλος καυχήθηκε για το ἐν Χριστῷ έργο του, ομολογώντας εν τέλει ότι «Γέγονα φρων καυχώμενος! μες με ναγκάσατε» (Β΄ Κορ. 12, 11).

Από την άλλη πλευρά, ερευνώντας τις κινήσεις του Μητρ. Αθανασίου Γιέφτιτς, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Οι ένθερμες αγκαλιές του Μητρ. Αθανασίου είναι αθώες και άμεμπτες;

  Ο Μητρ. Αθανάσιος εναγκαλιζόμενος με καρδινάλιο.

Ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός που έλεγε να αποφεύγουμε τους παπικούς όπως αποφεύγουμε τα φίδια, καταβαλλόταν «από συμπλεγματικό φόβο» [2] γι αυτούς; Ποιανού τελικά Αγίου βήματα ακολουθεί ο Μητρ. Αθανάσιος, γιατί και του Αγίου Ιουστίνου «η χριστοήθεια»[3]  δεν του επέτρεπε τους εναγκαλισμούς με παπικούς. Ο Άγιος Ιουστίνος, όχι μόνο δεν είχε φιλικές σχέσεις με τους ισχυρούς του κόσμου, αλλά υπέστη και διώξεις, από αυτούς.

Ο Μητρ. Αθανάσιος σε τάφο με μασωνικό σύμβολο.

Με τον ίδιο τρόπο διώκεται σήμερα και ο Επίσκοπος Αρτέμιος, ο οποίος μάλιστα είναι και θα είναι ο κανονικός Μητροπολίτης Ράσκας και Πριζρένης, ΚΟΣΣΟΒΟΥ και Μετοχίας.

Επίσης, αν ήταν πραγματική «αυθεντία»[4] ο Μητρ. Αθανάσιος και όντως ακολουθούσε τα βήματα του Αγίου Ιουστίνου, θα καταδίκαζε το επαίσχυντο κείμενο της Ραβέννας, όπως και του Μπαλαμάντ. Θα έλεγχε τον Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίο και τον Επίσκοπο Μπάτσκας, επίσης Ειρηναίο, για τη συμμετοχή τους σε αφή κεριών σε Εβραϊκή εορτή.

Ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος

Ο Επίσκοπος Μπάτσκας, Ειρηναίος Μπούλοβιτς

Περεταίρω, αν και ο ίδιος, ίσως να μη πήγε σε θρησκευτικές εορτές αιρετικών, δε παράλειψε όμως το 1985 να συμμετάσχει στη «14η Διεκκλησιαστικὴ Συνάντησις» γυναικῶν Μοναχῶν ᾿Ορθοδόξων, Παπικῶν, Προτεσταντῶν» στο Ζαγκρεμπ της Κροατίας, όπου ομίλησε[5]. Πως λοιπόν ακολουθεί τον Άγιο Ιουστίνο, όταν κάνει αντίθετα απ’ ότι εκείνος έλεγε· διότι «Σε γνωμοδότηση του Οσίου και θεοφόρου Πατρός Ιουστίνου (Πόποβιτς) που προκλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Σερβίας για το αν μπορεί να συμμετάσχει η Ορθόδοξη Εκκλησία σε «οικουμενικές ακολουθίες» ο άγιος είπε ότι: «Ο 32ος  κα­νών της εν Λα­ο­δι­κεί­α Συ­νό­δου ο­ρί­ζει· «Ό­τι ου δεί αι­ρε­τι­κών ευ­λο­γί­ας λαμ­βά­νειν, αί­τι­νές ει­σιν α­λο­γί­αι μάλ­λον η ευ­λο­γί­αι». Μή­πως ό­μως δεν συμ­βαί­νει εις τας κοι­νάς οι­κου­με­νι­στι­κάς συ­ναν­τή­σεις και συμ­προ­σευ­χάς να ευ­λο­γούν αι­ρε­τι­κοί ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κοί ε­πί­σκο­ποι και ι­ε­ρείς, προ­τε­στάν­ται πά­στο­ρες, α­κό­μη δε και γυ­ναίκ­ες; (­!­)»[6].

Επιπλέον, το 1974 ο άγιος Ιουστίνος «ποβάλλει βαρυσήμαντον «Γνωμοδότησιν» πρὸς τὴν ῾Ιερὰ Σύνοδο (13/26.11.1974), μὲ τὴν ὁποία ἀσκεῖ δριμυτάτη κριτικὴ τοῦ «Π.Σ.Ε.» καὶ θεωρεῖ τὴν συμμετοχὴ τῶν ᾿Ορθοδόξων εἰς αὐτὸ ὡς «ἀνήκουστον προδοσίαν»[7]. Πως λοιπόν ο Μητρ. Αθανάσιος είναι «γνήσιο πνευματικό παιδί, συνεχιστή(ς) και κληρονόμο(ς) της θεολογίας και χριστοήθειας του αγίου Ιουστίνου»[8]; Που είναι η δριμύτατη κριτική του κατά του Π.Σ.Ε.; Πουθενά· απεναντίας υπάρχουν και αιχμές εναντίον του, από τον Ιερομ. Συμεών Βιλόφσκι ο οποίος λέει ότι «το 1977 η Σερβική Εκκλησία αποφάσισε την αποχώρηση από το Π.Σ.Ε. και (ο Μητρ. Αθανάσιος) και μερικοί άλλοι… εμποδίσα(ν)ε την απόφαση»[9].

Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση αναφορικά ύφος του κειμένου. Παρατηρώ λοιπόν, ότι το υβρεολόγιο, η ειρωνεία και ο χλευασμός, που το χαρακτηρίζουν, σχεδόν πάντοτε χαρακτηρίζει όλα τα κείμενα από τα οποία λείπουν τα στερεά επιχειρήματα.

Εύχομαι ο Μητρ. Αθανάσιος και όποιοι φοιτητές η μη, τον υποστηρίζουν, να μετανοήσουν έμπρακτα, κάνοντας σοβαρές κινήσεις κατά του οικουμενισμού.

Καλό Πάσχα

Φώτης Τσακίρης


[1] Ιστοσελίδα “Amen” Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου  «Ο π. Θεόδωρος Ζήσης απαντά στον π. Ιουστίνο Πόποβιτς» http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=5198

[2] Βλ. Αντιδράσεις Σέρβων φοιτητών στα λεγόμενα του π. Θεοδώρου Ζήση http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7849%3A2011-04-16-10-20-49&catid=13

[3] Όπως επάνω.

[4] Όπ. επ.

[5]  Οἰκουμενισμὸς καὶ ᾿Αντι-οικουμενισμὸς http://www.synodinresistance.org/Theology_el/3b2e001SerbiaIstoriaOikoumenismouOE21-22.pdf

[6] ΑΓΙΟΣ  ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΠΟΠΟΒΙΤΣ) ΚΑΙ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ» ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ (του αρχιμανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς) http://www.impantokratoros.gr/oikoumenismos-ioystinospopovits.el.aspx
[7] Βλ.  Οἰκουμενισμὸς καὶ ᾿Αντι-οικουμενισμὸς http://www.synodinresistance.org/Theology_el/3b2e001SerbiaIstoriaOikoumenismouOE21-22.pdf
[8] Βλ. Αντιδράσεις Σέρβων φοιτητών στα λεγόμενα του π. Θεοδώρου Ζήση http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7849%3A2011-04-16-10-20-49&catid=13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου