Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011


Ανακοίνωση του Μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος καί Υμηττού Δανιήλ, για την Κάρτα του Πολίτη


Ἀνακοίνωση
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δανιήλ κατέθεσε μέ ἔγγραφο του στήν Ἱερά Σύνοδο τίς ἀπόψεις του γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» πού ἔχουν ὡς ἑξῆς:
1. Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» δέν πρέπει νά ἔχει ἐμφανῶς ἤ ἀφανῶς....καί κατ’ οὐδένα τρόπο νά ἀναμειγνύεται σ’ αὐτή ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου 666.
2. Πέραν τῆς καταγραφῆς τῶν στοιχείων τῆς ταυτότητος τοῦ πολίτη νά μήν καταγράφωνται σ’ αὐτή προσωπικά δεδομένα καί ἄλλες πληροφορίες, τίς ὁποῖες ἡ Δημόσια Διοίκηση ἔχει οὕτως ἤ ἄλλως καταγεγραμμένες γιά τόν πολίτη στά Ἀρχεῖα τῶν διαφόρων Κρατικῶν Ὑπηρεσιῶν.
3. Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» νά μήν ἐπιδέχεται περαιτέρω ἐπεξεργασία ἀπό διάφορες Κρατικές Ὑπηρεσίες ἤ κέντρα ἐξουσίας καί διαχειρίσεως πληροφοριῶν.
4. Οἱ ὑπάλληλοι πού θά χειρίζονται τά προσωπικά δεδομένα καί τά Ἀρχεῖα νά εἶναι διαβαθμισμένοι, ὅπως καί ἡ ἠλεκτρονική ἀποθήκευσή τους γιά τήν προστασία τοῦ πολίτη ἀπό κακόβουλες ἀλλοιώσεις καί ἐπεμβάσεις.
5. Νά μήν ὑπάρχει δυνατότητα μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων ἐπεμβάσεως οἱουδήποτε στήν προσωπικότητα, στήν βούληση, στά συναισθήματα, στίς ἀπόψεις τοῦ πολίτη μέ σκοπό τήν ἀλλοίωσή τους ἤ τήν χειραγώγησή του.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
http://aktines.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου