Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Tω Σεβασμιωτάτω (προβατόσχημο- αλλοτριοεπίσκοπο)Μητροπολίτη(άνευ Μητροπόλεως)Περγάμου(Αποκ.Ιωάνν,κεφ.β,στ.12-16!!!) κ.Ιωάννη Ζηζιούλα

Επιστολή Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου προς τον Πρόεδρο της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής

Τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Περγάμου κυρίῳ Ἰωάννῃ καί Προέδρῳ τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς, εἰς Γενεύην.
Ἀσφαλῶς ἐδεξάμεθα καί ἀσμένως ἀνέγνωμεν τό ἀπό 22ας Φεβρουαρίου 2011 Γράμμα τῆς Ὑμετέρας ἀγαπητῆς Σεβασμιότητος, δι’ οὗ Αὐτή ἀγγέλλει ἡμῖν τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς, πρός θεώρησιν τῶν ὑπολειπομένων θεμάτων τῆς μελλούσης ἵνα συνέλθῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
Θερμότατα εὐχαριστοῦντες τῇ Ὑμετέρᾳ πεπνυμένῃ Σεβασμιότητι, προαγόμεθα διά τοῦδε τοῦ Γράμματος ἡμῶν συγχαρῆναι ἐκ μέσης καρδίας Αὐτῇ τε, καί ἅπασι τοῖς συμμετέχουσι τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐκπροσώποις τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ἐκκλησιῶν, ἐπί τῷ θεαρέστῳ τούτῳ γεγονότι.
Ὑπερδοξάζοντες τόν Ὕψιστον Κύριον ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁλοθύμως εὐχόμεθα εὐόδωσιν ἐν πᾶσι τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά τε τῆς Ὑμετέρας ἀγαπητῆς Σεβασμιότητος καί μεθ’ ἁπάντων τῶν ἐκεῖσε τιμίων ἐκπροσώπων τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς μιᾶς, Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
†ὁ Κύπρου Χρυσόστομος
Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου
τῇ 24ῃ Φεβρουαρίου 2011.

-Επιστολή Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου προς τον Πρόεδρο της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής

-Δελτίο Τύπου για την έναρξη της Διορθοδόξου Προπαπαρασκευαστικής Επιτροπής στη Γενεύη

-Άρχισαν οι εργασίες της Διορθόδοξης Προπαρασκευαστικής Επιτροπής στο Σαμπεζύ

1 σχόλιο:

  1. Πολύ "μεγάλος"θεολόγος ο άγιος Περγάμου!Τέτοιος ήταν και ο Άρειος, είπε μπροστά μας ένας σπουδαίος κληρικός!!!Άδικο έχει;

    ΑπάντησηΔιαγραφή