Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΜΠΤΩΣΙΣ;


ΣΥΜΠΛΕOYN TA «ΠΙΣΤΕΥΩ» ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΣOΝΩΝ!  ΣΥΜΠΤΩΣΙΣ;

Θεωροῦν ὅτι οἱ Γραφές τῶν θρησκειῶν εἶναι ἱερές καί θεόπνευστες!

(Μέρος Β΄)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ:

[Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀντιφώνηση τοῦ Παναγιωτάτου πρός τόν πρόεδρο τοῦ Ἰράν  Mohamend Khatami κατά τήν ἐπίσκεψή του  στήν ἰσλαμική αὐτή χώρα στίς 13-1-2002. Ἀπὸ τὸ ἐπίσημο περιοδικὸ τοῦ Οἰκουμεν. Πατριαρχείου ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ἀρ. 606, σελ. 2]
«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι...
θερμός ὑποστηρικτής τοῦ διαθρησκειακοῦ καί δια-πολιτισμικοῦ διαλόγου, τήν ἀνάγκη τοῦ ὁποίου καί σεῖς ὑποστηρίζετε […]
Τό ἀνώτερον θέλημα Αὐτοῦ [= τοῦ Θεοῦ], τό ὁποῖον σαφῶς συνάγεται ἐξ ὅλων τῶν ἱερῶν γραφῶν, εἶναι ἡ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων εἰρηνική συνεργασία…».
[Ἀπόσπασμα ἀπὸ τό κοινό ἀνακοινωθέν πού συνυπέγραψε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ ἐκπροσώπους τοῦ Ἰσλάμ, ἀπό 18 χῶρες, στήν “9η Ἀκαδημαϊκή Συνάντηση Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων”, πού διεξήχθη στό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας στίς  12-11-1998.]
«Ἡ Shura (“τό συμβούλιο τῶν εἰδημόνων”) [πού ἀσκεῖ ἐξουσία στίς ἰσλαμικές χῶρες] καί ἡ δημοκρατία [στόν ὑπόλοιπο κόσμο] περιέχονται σαφῶς στά ἱερά βιβλία πού ἀπεκαλύφθησαν ἀπό τόν παντοδύναμο Θεό· ὁ,τιδήποτε δέν ἔχει ἀποκαλυφθῆ ―στήν ἐπιστήμη καί τήν πολιτική― τό ἐπιτυγχάνομε μέσῳ τοῦ φωτισμένου νοῦ, ὁ ὁποῖος ἐμπνέεται ἀπό τά ἱερά βιβλία, τή ζωή τῶν δικαίων πού ἀποτελοῦν τά πρότυπά μας καί τίς μεγάλες ἀξίες πού ἀνεπτύχθησαν κατά τή διάρκεια τῆς μακρᾶς ἱστορίας μας».     [ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ἀρ. 563, σελ. 21 ]

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Βασικό προσόν, γιά εἰσδοχή καί ἀπόκτηση τῆς ἰδιότητας τοῦ μέλους, εἶναι ἡ πίστη στό Θεό καί στήν ἀποκεκαλυμμένη θέληση Αὐτοῦ. Μέλη μποροῦν νά γίνουν ἄνδρες, κάθε φυλῆς ἤ θρησκείας, οἱ ὁποῖοι ἐκπληρώνουν αὐτό τό βασικό προσόν καί εἶναι χρηστῶν ἠθῶν».
«Ἡ Βίβλος τοῦ Νόμου πού ὑπάρχει κατά τίς τεκτονικές ἐργα-σίες, ἀποτελεῖ τεκμήριο πίστης στό Θεό κι ἀνάλογα μέ τό θρήσκευμα πού ἐπικρατεῖ σέ κάθε χώρα, αὐτή εἶναι, συνηθέστερα μέν, ἡ Ἱερά Βίβλος [γιά τούς Χριστιανούς], ἄλλοτε δέ τό Κοράνι γιά τούς Μωαμεθανούς, οἱ Βέδες γιά τούς Βραχμάνους κ.ο.κ.».
[Ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τῆς «Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος»:
www.grandlodge.gr/el/ΟΤεκτονισμός/ΗΚοσμοαντίληψημας.aspx
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου