Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Νὰ γιατί δὲν θὰ σᾶς ἀφήσουμε νὰ μᾶς κάνετε μὲ τὸ ζόρι "ἀποθῆκες ἀνθρωπίνων 

ἀνταλλακτικῶν"

ΠΗΓΗ:http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

(ἡ φωτογραφία εἶναι τῆς Κριστὶν Νικὸλ ἡ ὁποία ἀνένηψε ἀπὸ ἐγκεφαλικὸ θάνατο.Δεῖτε περισσότερα ἐδῶ)

Ἡ παροῦσα ἀνάρτηση εἶναι ἡ ἀρχὴ μίας σειρᾶς ἀναρτήσεων μέσω τῶν ὁποίων θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἐνημερώσουμε τοὺς ἀναγνῶστες μας γιὰ τὸ φασιστικῆς ἔμπνευσης προσχέδιο νόμου τοῦ ὑπουργείου ὑγείας, μέσω τοῦ ὁποίου καταπατᾶται ἡ ἐλευθερία καὶ τὸ αὐτεξούσιό του ἀνθρώπου.
Μέσω τῆς "ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης" καὶ τῆς "Κάρτας τοῦ Πολίτη", ἔχουμε ἀποδείξει μὲ ἑκατοντάδες στοιχεῖα, ντοκουμέντα καὶ ἐπιχειρήματα, ὅτι οἱ  ἐντολοδόχοι τῆς  "Νέας Τάξης Πραγμάτων" καὶ  ὀπαδοὶ τῆς "Ν¨εας Ἐποχῆς" , τοῦ "νέου πατριωτισμοῦ" καὶ τῆς  "ἐπανίδρυσης τοῦ κράτους", θὰ ἀποκτήσουν  τεράστια δύναμη  καὶ ἐξουσία πάνω στὴν δημόσια καὶ ἰδιωτική μας ζωή.
Θὰ γίνουν τελικὰ αὐτὸ ποὺ ὀνειρεύονταν  ἀνέκαθεν οἱ  κάθε εἴδους δικτάτορες, δηλαδὴ ἀπόλυτοι  ἐξουσιαστὲς  τῆς ζωῆς καὶ τῆς βούλησης  τοῦ κάθε  ἐξουσιαζομένου  "πολίτη".
Οἱ  "ἀντιεξουσιαστὲς τῆς ἐξουσίας"  τρέχουν,  βιάζονται νὰ τελειώσουν  μὲ τὸ  θεσμικὸ θωράκισμα  τοῦ νέου καὶ τελικοῦ τυραννικοῦ μετασχηματισμοῦ  τους .

Κάθε μέρα καὶ ἕνας νόμος κάθε βδομάδα... καὶ μία  "ἐπικαιροποιημένη" μορφὴ τοῦ σύγχρονου φασισμοῦ.Δὲν προλαβαίνουμε πιὰ νὰ  διαβάσουμε  τὶς φρικτὲς λεπτομέρειες  τῶν  νέων  "συμβολαίων θανάτου" ποὺ  βγάζουν σὲ  δημόσια "διαβούλευση".
Αὐτὴ ἡ ὑπερπαραγωγὴ νόμων , διαταγμάτων κ.ἃ   καταδεικνύει περίτρανα τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ "ἐντολοδόχου".Πρακτικὰ εἶναι ἀδύνατον ἕνας τέτοιος συρφετὸς  πνευματικὰ καὶ πολιτικὰ  δυσκίνητων ἀποφοίτων  τῆς Μπίλντερμπεργκ καὶ τῆς Scientology νὰ  καταφέρνει νὰ  συγγράφει  καθημερινὰ  χιλιάδες σελίδες  νομοσχεδίων , προεδρικῶν διαταγμάτων κ.ἃ , στὸ  περιεχόμενο τῶν ὁποίων θὰ βρεῖ κανεὶς   κάθε εἴδους   διαστροφὴ  τοῦ....

  νομικοῦ , πολιτικοῦ,συνταγματικοῦ, κοινωνικοῦ ἀξιακοῦ μᾶς  συστήματος.

Μία τέτοια καθὼς φαίνεται  "διατεταγμένη ὑπηρεσία",εἶναι καὶ ἡ παρουσίαση ἑνὸς προσχεδίου νόμου ποὺ θὰ ζήλευε ἀκόμα καὶ ὁ ἀγαπημένος "γιατρὸς" τοῦ Χίμλερ  ὁ περίφημος  "Δόκτωρ" Μέγκελε.

Μὲ αὐτὸ  λοιπὸν τὸ νομοσχέδιο, περνοῦν  ἀπὸ τὴν χαραμάδα τῆς πίσω πόρτας ,τὴν καθιέρωση  τῆς  "εὐθανασίας"  μεταμφιεσμένη  μὲ τὸ ψευτοανθρωπιστικὸ  κουρέλι  τῆς "δωρεᾶς σώματος" .Γιὰ νὰ χρυσώσουν δὲ  τὸ φαρμάκι ποὺ ἔχουν  ἑτοιμάσει,  μᾶς λένε  ὅτι ὅποιος θέλει,  μπορεῖ  ἀπὸ τώρα νὰ δηλώσει στὴν  τάδε ἐπιτροπὴ  πὼς ἀρνεῖται  νὰ γίνει  δωρητὴς σώματος.

Πόσοι ἄραγε ἀπὸ τοὺς συμπολίτες μας θὰ ἀντιληφθοῦν τὸν φρικτὸ κίνδυνο ποὺ  θὰ τοὺς ἀπειλεῖ  ἂν  τυχὸν βρεθοῦν  π.χ στὴν θέση  τοῦ θύματος ἑνὸς τροχαίου  δυστυχήματος, ἢ ἑνὸς αἰφνιδίου  ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου ἢ  κάποιου ἐμφράγματος;
Θὰ ἔχουν ἄραγε τὴν μεταχείριση ποὺ  πρέπει ἢ  θὰ πέσουν στὰ χέρια  κάποιου ἐπίορκου γιατροῦ ἢ μίας ἰδιωτικῆς  ἑταιρείας  παροχῆς  ὑγειονομικῆς περίθαλψης  ποὺ θὰ ἔχει  κρεμασμένη στὸ χειρουργεῖο  μία  λίστα μὲ "παραγγελίες" ὀργάνων εἴτε ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ  κέντρο μεταμοσχεύσεων, εἴτε ἀπὸ ...ἀλλοῦ.
"Ὅποιος δὲν θέλει  μπορεῖ  νὰ δηλώσει  ἀπὸ τώρα τὴν ἄρνησή του νὰ γίνει δωρητὴς σώματος"

Δηλαδὴ μᾶς  λένε   ἀπροσχημάτιστα ὅτι  στὶς  γιγάντιες βάσεις δεδομένων  ποὺ κατασκευάζουν,  ἐκτὸς ἀπὸ κάθε τί  ποὺ ἀφορᾶ τὴν δημόσια καὶ ἰδιωτική μας ζωὴ ,θὰ καταγραφεῖ  καὶ τὸ ἂν  συναινοῦμε ἢ ὄχι σὲ μία πολιτικὴ  ἐντολή, ὅπως αὐτὴ  ποὺ μᾶς ἀναγκάζει νὰ γίνουμε   στὸκ  ἀνθρωπίνων ἀνταλλακτικῶν.
Αὔριο λοιπὸν  θὰ βγάλουν ἕναν ἄλλο νόμο  ὁ ὁποῖος  π.χ θὰ λέει ὅτι ὅποιος δὲν φρόντισε νὰ  κάνει διαθήκη  ἡ περιουσία του θὰ πηγαίνει αὐτομάτως στὸ κράτος , ἢ ὅποιος  Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς δὲν ἔχει δηλώσει γραπτῶς   ὅτι  ἐπιθυμεῖ νὰ ἐνταφιαστεῖ σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση τῆς  πίστης του, θὰ ἀποτεφρώνεται  χωρὶς νὰ ἐρωτηθεῖ  κανεὶς ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς του.
Μᾶς  εἶναι  πολὺ δύσκολο νὰ πιστέψουμε ὅτι οἱ προθέσεις τοῦ κ. Λοβέρδου καὶ τῶν ὑπολοίπων  "ἀντιεξουσιαστῶν τῆς ἐξουσίας" εἶναι ἀνθρωπιστικὲς ,διότι ἂν εἶχαν ἔστω καὶ ἐλάχιστο ἀνθρωπισμὸ μέσα τους  δὲν θὰ εἶχαν τολμήσει νὰ κάνουν οὔτε τὰ μισὰ ἀπὸ ὅσα ἔχουν κάνει ἐναντίον τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας μέχρι σήμερα.
Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε  εἶναι ὅτι  ἔχουν  πάψει πλέον νὰ δίνουν σημασία στὰ προσχήματα  καὶ προχωροῦν ἀκάθεκτοι  στὸν ἀκρωτηριασμὸ  κάθε εἴδους   πανανθρώπινης ἀξίας  ποὺ  ἐνυπάρχει  μέσα τὴν συνείδηση  τοῦ λαοῦ.Θεωροῦν ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει γίνει ἕνας σωρὸς ἀπὸ τρομαγμένους  πολίτες  ποὺ μποροῦν νὰ τοὺς κάνουν ὅτι θέλουν.
Στὸ χέρι μᾶς εἶναι νὰ τοὺς δείξουμε  ὅτι  δὲν  εἴμαστε  νεκροζώντανα τεμάχια ,ἀλλὰ  ἀνθρώπινα πρόσωπα   πλασμένα κὰτ΄εἰκόνα τοῦ  Θεοῦ  καὶ μέχρι νὰ  σταματήσει  νὰ  λειτουργεῖ  ἡ καρδιά μας δὲν θὰ ἀφήσουμε  κανέναν  νὰ μᾶς πάρει  τὰ ἀναφαίρετα  δῶρα Του  ποὺ δὲν εἶναι ἄλλα ἀπὸ ἐκεῖνα τῆς  ἐλευθερίας καὶ τοῦ αὐτεξούσιου.
Ξέρουμε ὅτι  τὰ μεγάλα κείμενα κουράζουν καὶ συνήθως δὲν ἑλκύουν  τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀναγνωστῶν, ὅμως τὸ ζήτημα εἶναι τόσο σοβαρὸ  ποὺ ἀπαιτεῖ αὐτήτην φορᾶ νὰ κάνουμε μία ἐξαίρεση.
Θὰ ἐπισυνάψουμε λοιπὸν στὴν παροῦσα ἀνάρτηση  ὅσα ἐπὶ τοῦ παρόντος κρίνουμε ἀναγκαία γιὰ τὴν πληρέστερη ἐνημέρωσή σας γύρω ἀπὸ αὐτὸ  τὸ  ζήτημα ποὺ  ἐξ ἀντικειμένου ἀποτελεῖ  μία ἀπὸ τὶς σοβαρώτερες ἀπειλὲς  τῆς  πνευματικῆς καὶ βιολογικῆς ζωῆς μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου