Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011


ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ


ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ
Του Παναγιώτη Τελεβάντου
===========

Ο Σεβασμιότατος Πειραιώς είναι υπεράγαν επιεικής με τους Αποτειχιστές όταν τους χαρακτηρίζει ως ανθρώπους με “ζήλον ου κατ’ επίγνωσιν”.

Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, Σεβασμιότατε.

Πέραν των εξόφθαλμων λόγων προσωπικής πικρίας, που υποκινούν τις ενέργειες των πλείστων από αυτούς, διέπονται από την πλάνη ότι οι ίδιοι είναι η υπέρτατη αυθεντία ερμηνείας της αλήθειας.

Μια διαφορά έχουν από τους Προτεστάντες....Τη sola scriptura του Προτεσταντισμού την επεκτείνουν στους Πατέρες και στους Κανόνες ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝ - ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ - τον εαυτό τους την υπέρτατη αυθεντία της αλήθειας.

Η μέθοδος των ανθρωπιστικών σπουδών, που είναι γνωστή ως close reading με το σοφό τους το κεφάλι αποτελούν την εξίσωση της καθέδρας της αυθεντίας, κατά την πλανεμένη τους αντίληψη. “Αυτοί και η αλήθεια”, όπως ισχυρίζονται εν τη πανθαυμάστω αυτών Λουθηρανή θεολογία.

Να πάρει η ευχή! Γιατί μας τα λέγει αλλιώς το Συνοδικό της Ορθοδοξίας; Οπως φαίνεται δεν ετέθη εισέτι υπόψη των Αποτειχιστών για να το σφραγίσουν με την εγκυρότητα της προτεσταντίζουσας βούλλας της αυθεντίας τους.

Ο αλάθητος άνθρωπος της Ρώμης και του Βερολίνου, όπως έλεγε ο Αγιος Ιουστίνος Πόποβιτς!

Σεβασμιότατε! Εχουμε να κάνουμε με απροκάλυπτη εισαγωγή του ανθρώπινου παπικού μαξιμαλισμού ή μάλλον του προτεσταντικού μινιμαλισμού σε “ζηλωτική” μορφή. Οχι απλά με “ζήλον ου κατ’ επίγνωσιν”. Μακάρι να ήταν απλά θέμα ζήλου.

Αντιλαμβάνομαι ασφαλώς ότι τα λόγια σας είναι καρπός της αγάπης της πατρικής καρδίας σας όπως σας υπαγορεύει το “επιεικές ημών γνωσθήτω πάσιν ανθρώποις”. Πλην όμως δεν είναι έλλειψη επιείκειας να λέμε στους αιρετικούς ότι είναι αιρετικοί, ούτε στους σχισματικούς ότι είναι σχισματικοί, ούτε στους Αποτειχιστές ότι διέπονται από προτεσταντικό φρόνημα.

Αφού οι Αποτειχιστές έχουν τόσο πολύ ζήλο - με ή χωρίς επίγνωση - ας ακολουθήσουν τα βήματα των Αγίων οι οποίοι ΠΟΤΕ δεν δίδαξαν ότι ο κάθε πιστός είναι αυθεντία της αλήθειας.

Αυτά τα λέγει ο Λούθηρος. Τα διδάσκει ο Καλβίνος. Τα πιστεύει ο Σβίγγλιος. Τα κάνει πράξη ζωής ο Ρώσελ.

Η Ορθοδοξία έχει σαφώς διατυπώσει την πίστη Της με το Συνοδικό της Ορθοδοξίας. "Οι Προφήται ως είδον, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι Διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν".

Αφού είναι ζηλωτές ας δείξουν τον ζήλο να ενστερνιστούν την πίστη της Εκκλησίας.

Παραθέτουμε απόσπασμα από τη χθεσινή χειμαρρώδη συνέντευξη του Σεβασμιότατου Πειραιώς στον Πυλώνα Εκκλησιαστικών Ειδήσεων ΑΜΗΝ.
*****

ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
================
Παπαχρήστου: Κάποιοι ὅμως καλοῦν σὲ ἀποτείχιση...
Μητροπ. Πειραιῶς: Θεωρῶ τὸ θέμα τῆς ἀποτειχίσεως ὅτι πηγάζει ἀπὸ ἕναν οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν ζῆλον, διότι οἱ Ἱεροὶ κανόνες εἶναι σαφεῖς, σαφέστατοι…Ἡ Πρωτοδευτέρα Σύνοδος τὸ ἐπιλύει τὸ θέμα μὲ σαφήνεια. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀποτειχιστοῦμε γιὰ κάποιους λόγους ἁβροφροσύνης ἂν θέλεις, πολιτικῆς, διπλωματίας, ὅπως προανέφερα προηγουμένως ἀνάγκης στηρίξεως στὰ διεθνῆ fora καὶ διάφορα ἄλλα (ἀντιλαμβάνεσθε τὶ ἐννοῶ), παρὰ μόνο σὲ ἕνα: τὴν intercommunio. Ἐὰν ὑπάρξει intercommunio, δηλ. κοινωνία στὴν αἱρετικὴ παρέκκλιση ἢ ἀπόκλιση, μὲ κοινὸ ποτήριο καὶ ἕνωση, τότε μόνο ἐπιβάλλεται ἡ ἀποτείχιση.
Παπαχρήστου: Δὲν εἶστε ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ λένε ὅτι γίνονται τέτοια πράγματα; [σ.σ. intercommunio].
Μητροπ. Πειραιῶς: Ὄχι, ὄχι. Δὲν τὰ ἔχω διακριβώσει, δὲν τὰ γνωρίζω, δὲν ἔχω δεῖ πουθενὰ νὰ συμβαίνει, καὶ ἑπομένως, ἐὰν γίνονται καὶ γίνονται ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ, τί νὰ πῶ, δὲν ἔχω λόγο νὰ πῶ. Ἀλλὰ ἐσεῖς γνωρίζετε κάποιο τέτοιο γεγονός; Νὰ τὸ καταγγείλετε. Διαμαρτύρομαι γιὰ κάποια γεγονότα, π.χ. τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Γερμανία συνλιτάνευσε καὶ ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς ἐκεῖ ἐπίσκοπος μὲ τὴν ἱερὴ εἰκόνα. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς δὲν τὸ θεωρῶ ὀρθόν… Δὲν ἔχομε κοινωνίαν ἐκκλησιαστική…
»Ὑπέγραψα, λοιπόν, μιὰ «Ὁμολογία Πίστεως» ποὺ ἐπικαιροποιεῖ τὴν Ὁμολογία ποὺ ὑπέγραψα γιὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες. Τίποτε περισσότερο, τίποτε ὀλιγότερο. Οὔτε ἀναφέρει τὸ κείμενο αὐτό, ὅτι ὅποιος μετέχει σὲ διαλόγους, δῆθεν, αὐτόχρημα ἀποκόπτεται ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας (αὐτὸ θἆταν καὶ βλασφημία)· εἶναι πανορθόδοξος ἀπόφασις ἡ συμμετοχή μας σὲ διαλόγους μὲ τοὺς ἑτεροδόξους χριστιανοὺς ἀδελφούς μας. Εἶναι πανορθόδοξος ἀπόφασις. Πῶς θὰ πῶ, θὰ ὑπογράψω κάτι τέτοιο. Μέσα ἐκεῖ λέει ἄλλο πρᾶγμα. Ὅτι ὅσοι κατὰ τὴν διάρκεια τῶν διαλόγων, μὲ λόγους, μὲ πράξεις ἀπομειώνουν τὴν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία, αὐτοὶ θέτουν ἑαυτοὺς ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Π.χ., ἕνας κληρικὸς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν σὲ μία Σύναξη ποὺ εἶχε γίνει στὸ Boze προσῆλθε καὶ «μετέλαβε» ἀπὸ τὸν Ρωμαιοκαθολικὸ ἄρτο. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἔθεσε ἑαυτὸν ἐκτὸς Ἐκκλησίας μόνος του. Βέβαια, τὸ θέμα τὸ οἰκονόμησε ὁ Μακαριώτατος, ἀλλὰ αὐτὸ καταγγέλλει ἡ «Ὁμολογία».
Παπαχρῆστος: Κάποιοι μὲ ζηλωτικὴ διάθεση παρερμήνευσαν τὸ πνεῦμα τῆς «Ὁμολογίας» ποὺ ὑπογράψατε…ὅτι συμετέχουν σὲ ἕνα διάλογο θὰ πρέπει νὰ ἀποκόπτονται ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας…
Μητροπ. Πειραιῶς: Ἂν ἔχει συμβεῖ αὐτὸ εἶναι ἐγκληματικό, ἀπαράδεκτο, ἀνόητο…Ἡ Ἐκκλησία ἀποφασίζει Συνοδικῶς,…ἀλλὰ ὑπάρχουν μερικὲς περιπτώσεις ποὺ πρέπει νὰ ἐπανεκτιμηθεῖ ἡ θέσις μας. Αὐτὸ ἐγὼ εἶπα καὶ παρερμηνεύθηκε…».
 http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2011/04/blog-post_9881.html

1 σχόλιο:

  1. Έχει καιρό να υπογράψω άρθρα σας!ΦΑΡΔΙΑ ΠΛΑΤΙΑ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΟΥ:ΠΑΝΑΗΣ!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή