Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Ο Μέγας Αρχιερεύς

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 18/3/2011
Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ
Γράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος Τάτσης
Ὁ ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζει πολλὰ προβλήματα στὴ ζωή του καὶ συχνὰ βρίσκεται μπροστὰ σὲ ἀδιέξοδα. «Τὸ αἰώνιο, ὅμως, πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι...
ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες του καὶ στὴ συνέχεια οἱ σχέσεις, ποὺ πρέπει νὰ ἔχει μὲ τὸν Θεό. Ἡ ἁμαρτία εἶναι βαρὺ καὶ δυσβάστακτο γεγονός. Χρειάζεται νὰ τὴν ἀποθέσουμε στοὺς ὤμους τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι “ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου”», λέει ἕνας Ἐπίσκοπος.
Μόνο ὁ Χριστὸς μπορεῖ νὰ μᾶς συμπαθήσει καὶ νὰ δείξει ἐνδιαφέρον γιὰ μᾶς. Εἶναι ὁ Μέγας Ἀρχιερέας, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔδωσε ὅλες τὶς δυνατότητες σωτηρίας. Στὸ Χριστὸ πρέπει νὰ ἔχουμε ἀκλόνητη πίστη, χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἀμφιβολία.... Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει σχετικά: «Ἂς κρατήσουμε σταθερὰ τὴν πίστη, ποὺ ὁμολογοῦμε. Γιατὶ ἔχουμε μέγαν Ἀρχιερέα, ποὺ ἔφτασε ὥς τὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ, τὸν Ἰησοῦ, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ. Δὲν ἔχουμε Ἀρχιερέα, ποὺ νὰ μὴ μπορεῖ νὰ συμμεριστεῖ τὶς ἀδυναμίες μας. Ἀντίθετα, ἔχει δοκιμαστεῖ σὲ ὅλα, ἐπειδὴ ἔγινε ἄνθρωπος σὰν κι ἐμᾶς, χωρὶς ὅμως νὰ ἁμαρτήσει. Ἂς πλησιάσουμε, λοιπόν, μὲ θάρρος τὸ θρόνο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ μᾶς σπλαχνιστεῖ καὶ νὰ μᾶς δωρίσει τὴ χάρη του, τὴν ὥρα ποὺ τὴ χρειαζόμαστε».

Ἰδιαίτερα πρέπει νὰ εἴμαστε προσεκτικοὶ ἀπέναντι στὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ἡ κάθε Θεία Λειτουργία πρέπει νὰ εἶναι μιὰ μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ συναντήσουμε τὸ Χριστό, νὰ τὸν αἰσθανθοῦμε κοντά μας ἀλλὰ καὶ μέσα μας. Κοινωνώντας ἀξίως καὶ ἐν συναισθήσει δεχόμαστε μέσα μας τὸ τίμιο Σῶμα καὶ Αἷμα Του. Πολὺ μεγάλη ὑπόθεση αὐτή, ἀρκεῖ νὰ συνοδεύεται μὲ καθαρὸ πνευματικὸ ἀγώνα.http://thriskeftika.blogspot.com/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου