Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Πρώην ὑπερασπιστὴς τῶν ἀμβλώσεων, ἐπικεφαλῆς τοῦ μεγαλύτερου κέντρου ὑπέρ τῆς..... ζωῆς στὶς ΗΠΑ

Τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ εἶχαν ἀφιέρωμα στὴ ζωὴ τοῦ σπουδαίου ἰατροῦ Bernard Nathanson γιὰ τὴ δραματικὴ μετατροπή του ἀπὸ ἰατρὸ ὑπὲρ τῶν ἀμβλώσεων σὲ ἕναν ἀκλόνητο καὶ εἰλικρινῆ συνήγορο τῆς ζωῆς τῶν ἐμβρύων στὴ μήτρα.

Ὁ Δρ Nathanson μᾶς ὑπενθυμίζει τοὺς δεκάδες γυναικολόγους ποὺ σταμάτησαν νὰ κάνουν ἀμβλώσεις καὶ ἀφιέρωσαν τὴ ζωή τους στὸ νὰ φέρνουν ζωὴ στὸν κόσμο αὐτὸ καὶ στὴν αὐθεντικὴ ὑγειονομικὴ περίθαλψη.
Ὁ εἰκονιζόμενος ἰατρὸς John Bruchalski εἶναι ἕνας ἀπὸ αὐτούς. Ἕνας πρώην ὑπερασπιστὴς τῶν ἀμβλώσεων, ἔχει γίνει τώρα...
θαυμαστὸ παράδειγμα ἰατροῦ ὑπὲρ τῆς ζωῆς. Εἶναι ἱδρυτὴς τοῦ Tepeyac Family Center , τὸ ὁποῖο προσφέρει ἕνα ἀσφαλὲς λιμάνι γιὰ τὶς γυναῖκες μὲ κρίσιμες ἐγκυμοσύνες. Σκορπίζει ἐλπίδα μέσω τῆς αὐθεντικῆς ὑγειονομικῆς περίθαλψης, ποὺ σέβεται τὸ γυναικεῖο σῶμα καὶ τὸ δικαίωμα τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ στὴ ζωή. Ὁ ἴδιος ὑποστηρίζει ἀπὸ τὴν πολύχρονη ἐμπειρία του, ὅτι ὅσες περισσότερες ἀμβλώσεις ἔκανε, τόσο περισσότερη καταστροφὴ καὶ θλίψη ὑπῆρχε στὶς γυναῖκες καὶ στὰ ζευγάρια ποὺ κατέφευγαν στὴν πράξη αὐτή.
Μεγαλωμένος σὲ μία πιστὴ καὶ εὐσεβῆ οἰκογένεια, ἀναφέρει ὅτι ἄρχισε νὰ «φεύγει» ἀπὸ τὰ πιστεύω τοῦ ὅταν σπούδαζε στὸ καθολικὸ κολλέγιο. Ἐκεῖ οἱ καθηγητὲς καὶ φίλοι του ὑποστήριζαν ὅτι....

 ἡ καθολικὴ ἐκκλησία μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὶς διδασκαλίες της μὲ τὴν πολιτισμικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐξέλιξη. Οἱ ἀπόψεις της γιὰ τὰ διαζύγια, τοὺς ὁμοφυλοφιλικοὺς γάμους, τὴν ἄμβλωση καὶ τὴν ἀντισύλληψη προσαρμόζονται στὸ πέρασμα τῶν χρόνων, ὅσο ἀλλάζουν οἱ πολιτιστικὲς ἀξίες.
Τὴν περίοδο ποὺ μπῆκε στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ (1983) , ἡ ἀντισύλληψη καὶ ἡ ἄμβλωση ἀποτελοῦσαν μέθοδοι προαγωγῆς τῆς ὑγείας, καθὼς ὑποστήριζαν ὅτι ἔφερναν εὐτυχία καὶ πληρότητα κατὰ τὴν ἀναπαραγωγικὴ περίοδο τῆς γυναίκας. Στοχεύοντας νὰ εἶναι ὁ καλύτερος γυναικολόγος ποὺ θὰ μποροῦσε, ἔμαθε τὶς διαφορετικὲς μεθόδους ἄμβλωσης, ἀποστείρωσης καὶ τὴν τεχνητὴ ἀναπαραγωγή, καὶ ἄρχισε νὰ τὶς προωθεῖ κατὰ τὴν ἄσκηση τῆς εἰδικότητάς του.
Ἀλλὰ ἄρχισε νὰ ἔχει τὶς ἀμφιβολίες.
- Ὁ ἴδιος ἐξηγεῖ: «Δὲν εἶδα ποτὲ χαρὰ ἢ εὐτυχία στὶς κλινικές μου. Ὅπου εἶχα περισσότερες ἀμβλώσεις, περισσότερη ἀντισύλληψη, ὑπῆρξαν περισσότεροι χωρισμοί, περισσότερες μολύνσεις, περισσότερη καταστροφή, περισσότερη συντριβή.Δὲν ἤξερα τί νὰ κάνω, γιατί οἱ καθηγητές μου ἔλεγαν ὅτι ἁπλὰ χρειάζεται περισσότερη ἐκπαίδευση καὶ ἐνημέρωση σχετικὰ μὲ τὴν ἀντισύλληψη καὶ τὶς ἀμβλώσεις»
Ἐνημέρωσε τὸν καθηγητή του ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ δεσμεύσει τὴ ζωή του στὶς ἀμβλώσεις. Ἐπιπλέον ἀναφέρει ὅτι τοῦ πῆρε ἕνα χρόνο γιὰ νὰ «ἀπεξαρτηθεῖ» ἀπὸ αὐτὲς τὶς διαδικασίες κατὰ τῆς ζωῆς.
Τὸ 1994 ἔβαλε σὲ ἐφαρμογὴ τὸ ὅραμά του ἱδρύοντας μὲ τὴ σύζυγό του τὸ Tepeyac Family Center στὸ ὑπόγειο τοῦ σπιτιοῦ τους. Τὸ κέντρο προωθεῖ τὶς ἰατρικὲς πρακτικὲς ποὺ σέβονται τὴν ἱερότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἡ ἄμβλωση εἶναι πλέον ἀδιανόητη.

Ὁ Δρ Bruchalski μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπειρία του μὲ γυναῖκες ποὺ κατέφευγαν σὲ ἄμβλωση ἐπισημαίνει ὅτι δὲν πρέπει γιὰ νὰ τὶς μεταπείσουμε νὰ ἑστιάσουμε στὸ ἀγέννητο ἔμβρυο ποὺ φέρουν μέσα τους, δείχνοντάς τους εἰκόνες τῆς ἐμβρυικῆς ἀνάπτυξής του, ἀλλὰ νὰ τοὺς δώσουμε ἐλπίδα γιὰ τὴ μετέπειτα ζωὴ μὲ τὸ παιδί τους. Οἱ εἰκόνες τῆς ἐμβρύικης ἀνάπτυξης τὶς κάνουν νὰ νιώθουν μεγαλύτερο τὸ βάρος ποὺ φέρουν στὴν ψυχή τους καὶ βλέπουν τὸ παιδὶ σὰν ἀντίπαλο ποὺ θὰ ἀποτελέσει ἐμπόδιο στὰ σχέδιά τους, στὴ δουλειά τους, στὴ ζωή τους. Εἶναι σημαντικότερο ἐκείνη τὴ στιγμὴ ποὺ βρίσκονται σὲ ἀπόγνωση νὰ ἀφουγκραστεῖ ὁ γιατρὸς τὸν πόνο καὶ τὴν ἀγωνία τους, νὰ ἀκούσει ὅλα αὐτὰ ποὺ τὶς βασανίζουν καὶ νὰ τὶς ἀποτρέψει ἀπὸ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ δίνοντάς τους ἐλπίδα καὶ λύσεις στοὺς προβληματισμούς τους.

Μακάρι καὶ ἄλλοι γιατροὶ νὰ ἐμπευστοῦν καὶ νὰ «φωτιστοῦν» ἀπὸ τέτοια παραδείγματα.
Ἡ Ζωή, ἄλλωστε, ἔχει ἕνα μοναδικό, θειικὸ τρόπο νὰ χαρίζει εὐτυχία σὲ ὅποιον τὴν ὑπερασπίζεται καὶ τὴν ὑπηρετεῖ.

Χάδλα - Σκαρλάτου Παναγιώτα
Βιολόγος
Γενετική, Κυτταρικὴ-Μοριακὴ Βιολογία καὶ Φυσιολογία
MSc Systemic Biology
www.pentapostagma.gr

5 σχόλια:

 1. Πολύ ωραία ανάρτηση. Θα την αναδημοσιεύσω στο δικό μου ιστολόγιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. κ.Τελεβάντο ο δρόμος είναι ανοικτός και τα σκυλάκια δεμένα!Ότι αγαπάτε να αναδημοσιεύεται ελεύθερα...το ίδιο ισχύει και σε εχθρούς και φίλους!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συγγνωμη αλλα το αρθρο ειναι πολυτονισμενο. Αρα το πηρατε απο το orthodoxia-ellhnismos.gr και δεν το αναφερετε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΔυχαριστώ για την παρατήρηση,αλλά είδα ότι υπήρχε απο κάτω πηγή,δεν έγινε σκόπιμα!Πολυ ευχαρίστως να σας βάλουμε και το όνομα σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Eν τω μεταξύ σας έχουμε και στα αξιόλογα ιστολόγια μας,επίσης πατώντας κάποιος πάνω στον τίτλο μας βγάζει στην ιστοσελίδα σας,απλά απο κεκτημένη ταχύτητα δεν σας έβαλα και με συγχωρήτε!Συγχαριτήρια για το πολύ αξιόλογο ιστολόγιο σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή