Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 25.3.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

http://www.impantokratoros.gr/root.el.aspx

Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον τῆς 25.3.11
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:
◇ Κίνημα μοντέρνου ἀθεϊσμοῦ διαστρέφει τὸν ρόλον τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὸ 1821.
◇ Θὰ ἐπανέλθουν αἱ χριστιανικαὶ ἑορταὶ εἰς τὸ ἡμερολόγιον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Συμφώνως πρὸς ἐπιστολὴν τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Προέδρου τῆς Εὑρωπαϊκῆς Ἑνώσεως εἰς τὴν ΔΙΣ.
◇ Τὸ Πανεθνικὸν Εἰκοσιένα. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
◇ Ἐθνικοῦ περιεχομένου ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μετὰ τὴν χειροτονίαν Ἐπισκόπου. Προβληματισμοὶ ἀπὸ τὴν μεγάλην παρουσίαν ἐκπροσώπων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Ἱερῶν Μονῶν, τοῦ Βατικανοῦ καὶ λαϊκῶν εἰς τὴν χειροτονίαν τοῦ Προύσσης.
◇ Οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821.Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου.
◇ Ἡ Ἰταλία ἐκέρδισε τὴν μάχην τοῦ Σταυροῦ εἰς τὰ σχολεῖα. Μὲ ἀπόφασιν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου. Βαρεῖα ἧττα διὰ τοὺς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησιομάχους, οἱ ὁποῖοι ἐζήτουν τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων ἐκ τῶν δημοσίων κτηρίων.
◇ Σεβ. Γόρτυνος: «Οἱ ὑβρισταὶ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος θὰ γελοιοποιοῦνται. Τοὺς ἀξίζει!». Ἐπισημαίνει εἰς ἐγκύκλιόν του διὰ τὸ 1821.
◇ Αἱ χειρόγραφοι προσθῆκαι τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου συνηγοροῦν μὲ τὸν π. Βασ. Βολουδάκην.
◇ Ὁ ὑπουργὸς δικαιοσύνης προωθεῖ νομοσχέδιον, τὸ ὁποῖον θὰ προστατεύη τὸν σατανισμὸν καὶ τὴν σαηεντολογίαν. Ὑπογραμμίζει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς μὲ νέον ἀνακοινωθέν.
◇ Οἱ ἥρωες τοῦ 1821 καὶ οἱ σύγχρονοι γραικύλοι. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωὴλ Κωνσταντάρου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καὶ ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τὸ φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου