Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΓΚΟΥΡΟΥΪΣΜΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΑΘΗΝΑ 1997 (4η ΕΚΔΟΣΗ)
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Π. Ε. Γ,  τηλ. 210 6396665


       Ο άνθρωπος στην προσπάθεια να αναζητήσει α­πόκρυφες δυνάμεις και να τις χρησιμοποιήσει, απομα­κρύνεται από το χώρο της χάρης και τα πονηρά πνεύ­ματα σπεύδουν να καταλάβουν το κενό.
Ακόμη και αν πρόκειται για απάτη, οι πειραματι­σμοί στο χώρο του αποκρυφισμού είναι εξίσου επικίν­δυνοι, γιατί μ' αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος σύρεται κάτω από την επιρροή ενός καταστροφικού πράγματος, ανεξάρτητα αν αυτό το πιστεύει ή το γνωρίζει. Εκείνο που πράγματι έχει σημασία εδώ δεν είναι τόσο η ερμη­νεία του φαινομένου πράγματος, αλλά η επίδραση που ασκεί πάνω στους ανθρώπους που καταπιάνονται μ' αυτά.
 Ακόμη και εάν πρόκειται για άτομα που έχουν βαφτισθεί, ο κίνδυνος δεν είναι μικρότερος, γιατί με τις αποκρυφιστικές μυήσεις έθραυσαν την πνευματική σφραγίδα και κινδυνεύουν να... τους συμβεί εκείνο που περιγράφεται στο ευαγγέλιο:
 «Όταν δε το ακάθαρτον πνεύμα εξέλθη από τού άνθρωπου, διέρχεται δι' άνυδρων τόπων ζητούν ανάπαυσιν και ουχ ευρίσκει. Τότε λέγει· εις τον οίκον μου επιστρέψω, όθεν εξήλθον και ελθόν ευρίσκει σχολάζοντα και σεσαρωμένον και κεκοσμημένον. Τότε πο­ρεύεται και παραλαμβάνει μεθ' εαυτού επτά έτερα πνεύματα πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικεί εκεί, και γίνεται τα έσχατα του άνθρωπου εκείνου χείρονα των πρώτων» (Ματθ. ιβ' 43-45).
 Ο John Rockwell (ψευδώνυμο, καλός γνώστης τού σατανιστικού χώρου και ιδιαίτερα της σατανιστικής μουσικής, περιγράφει ως εξής τις συνέπειές της πάνω στους νέους:
 Αυξανόμενη κτηνωδία μεταξύ των νεαρών αυξα­νόμενα ποσοστά αυτοκτονίας· αυτοκακοποιήσεις και α­κρωτηριασμοί· απειλές σεξουαλικής μορφής· βιασμοί, αιμομιξίες· πορνεία μέσω εφήβων, αυτοκτονίες· φόνοι και πράξεις βίας· αύξηση κατανάλωσης ναρκωτικών με όλες τις κρίσιμες παρενέργειες και ακόμη: Η ολο­κληρωτική μετατόπιση παραδοσιακών άξιων, εναντίον της οικογενείας; τού σχολείου, της θρησκείας σε όλες τις μορφές, αθεΐα και βλασφημία (J Rockwell, σ. 10-11).
 Περιπτώσεις αυτοκτονίας δεν υπάρχουν μόνο α­νάμεσα στα νεαρά θύματα, αλλά και μεταξύ κορυφαίων σατανιστών. Έτσι το 1957 ο Μέγας Δάσκαλος τού Τάγματος τού Ναού της Ανατολής και η αγαπημένη του πέθαναν μετά από σατανιστική λειτουργία κοντά στο Αμβούργο και ο θάνατός τους χαρακτηρίσθηκε αυτοκτονία. Στο γερμανικό περιοδικό Neue Illustrierte Revue (2/1987, σ. 7) διαβάζουμε:
Ο Harmut είναι ο δεύτερος που έφυγε με τη θέλησή του από τη ζωή. Ο δεύτερος από την κλίκα τού θανάτου στο Bensheim... Έτσι ο L. (22 ετών) ήταν ο πρώτος. Πέθανε στο υπόγειο των γονέων του. Φόρεσε στο κεφάλι του μια πλαστική σακούλα, την έδεσε στο λαιμό, έβγαλε ένα αγκομαχητό, έπεσε και πνίγηκε. Ο Ingo D. (23 ετών) και η Viola D. (17 ετών) ήταν το τρίτο και τέταρτο θύμα και πήγαν στο θάνατο μαζί... Η αποχαιρετιστήρια επιστολή του Ingo μας αφήνει να υποψιασθούμε τι συνέβη μ' αυτά τα νεαρά άτομα: κατέληξα στην πεποίθηση ότι η ζωή εί­ναι χωρίς νόημα... Όλα βαδίζουν τη σχηματισμένη πο­ρεία τους και το σημείο θα εκπληρωθεί, γράφει προ­μηνύοντας την καταστροφή... Η αστυνομία ανακαλύ­πτει τώρα σε μια πολυκατοικία στο Bensheim μια επιτά­φιο πλάκα. Βρισκόταν στο δωμάτιο μιας δεκαενιάχρονης μαθήτριας. Και αυτή άνηκε στην κλίκα τού θανάτου και συναντιόταν με τους φίλους της μπροστά στην επι­τάφιο πλάκα για να τελέσουν μαύρες τελετουργίες.
 Στη δεκαετία τού 1950 ο Πατριάρχης της Γνωστι­κής Καθολικής Εκκλησίας πέθανε σε νευρολογική κλινική. Το 1979, οπαδός της μυστικής οργάνωσης Fraternitas Saturni, που ιδρύθηκε από τον Crowley, φόνευσε το Μεγάλο Δάσκαλο και δήλωσε στο δικα­στήριο πως αυτός ήταν μαύρος μάγος. Στο τελετουργι­κό της οργάνωσης αυτής γίνεται επίκληση τού αρχαίου όφεως, τού Μεγάλου Δράκοντος που «ήτο και είναι και ζει εις τους αιώνας των αιώνων». Το τελετουργικό αυτό τελειώνει με τα λόγια: Αγάπη είναι ο νόμος! Αγάπη υπό τη θέληση! Αγάπη χωρίς συμπόνια! (Haack, Von Gott..., σ. 123-124).
 Κατά δημοσιεύματα τού γερμανικού τύπου 7000 νεαροί σατανιστές περιφέρονται σε διάφορα μέρη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Αφορμή για τα δημοσιεύματα έδωσε η θυσία στο Σατανά της δεκαπεντάχρονης Anja στο Ludwigshaven της Βορείου Ρηνανίας Βεστφαλίας. Οι φίλοι της, Rene (16) και Elke (14) της έκοψαν τις φλέβες μέσα σε ένα δάσος. Και οι τρεις ήσαν μέλη των Εωσφορικών, που έχουν αφιερωθεί στον Εωσφόρο με την ψυχή και με το σώ­μα.
 Το 1969 τα βλέμματα ολόκληρης της ανθρωπότη­τας εστράφησαν με φρίκη στους σατανιστές της Καλι­φόρνιας, με αφορμή τους φόνους που διέπραξαν οπα­δοί τού Charles Manson. Ο Manson, που γεννήθηκε το 1934, έλεγε πως ήταν ταυτόχρονα ο Χριστός και ο Σατανάς. Ο πρωταρχικός χριστιανισμός, έλεγε, ήταν σεξουαλικός. Όμως αργότερα, με απάτη των ιερέων, μεταβλήθηκε σε εκκλησιαστικό. Η κίνηση τού Manson πραγματοποιούσε θυσίες ζώων και οργιαστικές τελετές. Υπάρχει η υποψία πως εγίνοντο και ανθρωποθυσίες.
 Συνοψίζοντας υπογραμμίζουμε και πάλι τους τερά­στιους κινδύνους τού αποκρυφισμού, στους οποίους μπορεί να οδηγήσει ένα αθώο πείραμα, ακόμη και με την έννοια τού αστείου.
Το άτομο οδηγείται στην εξάρτηση, σ' αυτό που ο Η. Bender ονομάζει μεντιουμιστική ψύχωση, στη διάσπαση της συνείδησής του και σε νευρολογική κλι­νική, αν όχι στην αυτοκτονία.
 Οι αποκρυφιστικές τεχνικές όχι μόνο δεν λύνουν τα προβλήματα που απασχολούν τα θύματα, αλλά τα πολλαπλασιάζουν. Κάθε δυσκολία ερμηνεύεται με τα μάγια, που για να λυθούν απαιτούν χρήματα ή και κάθε είδους θυσίες· η καταστροφή είναι τελικά ολοκληρωτική, όχι μόνο οικονομική.
Αναφορικά με τους λεγόμενους πνευματιστές-θεραπευτές πρέπει να υπογραμμίσουμε και πάλι με τον πλέον έντονο τρόπο ότι αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, γιατί αρνούνται πολλές φορές την πραγματικότητα της ασθένειας, αποτρέπουν από την αναζήτηση γιατρού και από τη χρήση φαρμάκων και γιατί στερούνται βασικών προϋποθέσεων για να καταπιασθούν με θέματα υγείας των ανθρώπων. Το γεγο­νός ότι επικαλούνται το δικαίωμα της θρησκευτικής ε­λευθερίας δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση τού σεβασμού των υφισταμένων νόμων, που αναφέ­ρονται στην υγεία των πολιτών και στα ιατρικά επαγγέλ­ματα.
 Όμως ο χειρότερος κίνδυνος για ένα χριστιανό είναι το ότι με τις πνευματιστικές τεχνικές απομακρύνε­ται από τη χάρη τού Θεού και ανοίγει την πόρτα της ψυχής του για ξένες επιρροές.


ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ     www.egolpion.com
14  ΜΑΡΤΙΟΥ  2011

1 σχόλιο:

 1. μετά την αποστασία και τον διαχωρισμό του πνεύματος της εκκλησίας...από τον θεμέλιο λίθο του Κυρίου Ιησού Χριστού.... ο σατανάς από κτίσμα που είναι ...πήρε ζωή από το πιστεύω των ανθρώπων σε αυτόν....έτσι βυθίστηκε ο κόσμος στο σκότος, και από εκκλησία νίκης θεού επί του σατανά, σήμερα ο σατανάς είναι ο βασιλεύς των ανθρώπων.

  οι άνθρωποι μπορεί να νομίζουν πως πιστεύουν στον Χριστό....μα δεν γνωρίζουν πως πράττουν...λες και ο Χριστός δεν πέρασε ποτέ στην γη :(

  ***
  καλή και ευλογημένη ημέρα παναή....

  πολύ ωραία εργασία ! ! !

  ΑπάντησηΔιαγραφή