Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΣΤΗΝ ΜΑΝΗ

Αναρτήθηκε από τον/την xryshaygh
Στις 17 Μαρτίου του 1821 σαν σήμερα πριν από 190 χρόνια συγκεντρώθηκαν στην Αρεόπολη οι Μανιάτες με αρχηγό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, που είχε εκλεγεί αρχηγός από τη Συνέλευση των Κιτριών. Εκεί μπροστά στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών κήρυξαν την ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Κήρυξαν το πόλεμο στη Τούρκικη αυτοκρατορία, γι’ αυτό η σημαία τους έγραφε «ΝΙΚΗ Η’ ΘΑΝΑΤΟΣ» και όχι «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ», επειδή...η Ελευθερία για τους Μανιάτες ήταν δεδομένη. Τον παρακάτω όρκο απάγγειλε ο ιερός κλήρος και επαναλάμβαναν οι αρματωμένοι Μανιάτες :
«Ορκίζομαι, εις το όνομα του Παντοδύναμού μας Θεού, εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Αγίας Τριάδος, να χύσω και την υστέραν ρανίδα του αίματός μου, υπέρ πίστεως και Πατρίδος.
Ορκίζομαι, να μη βλέψω εις τα όπισθεν εάν δεν αποδιώξω τον εχθρόν της Πατρίδος και της Θρησκείας μου.
Ορκίζομαι, «Ταν ή επί Τας» και «Νίκη ή Θάνατος» υπέρ Πίστεως και Πατρίδος.»
Μια φάλαγγα Μανιατών βαδίζει προς την Καλαμάτα, ενώ μια άλλη, αποτελούμενη από τους Προσηλιακούς κυρίως Μανιάτες βαδίζει προς Μονεμβασιά όπου αρχίζει μια πολύ σκληρή και αιματηρή πολιορκία του κάστρου. Έξι ημέρες μετά έχουμε την απελευθέρωση της πρώτης Ελληνικής πόλεως της Καλαμάτα. Από εκεί ο Πετρόμπεης απευθύνει προς τις μεγάλες δυνάμεις το παρακάτω διάγγελμα:
«Προειδοποίησις εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων, Πέτρου Μαυρομιχάλη, και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου»: …Εν ενί λόγω, όλοι απεφασίσαμεν ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν. Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων ευρωπαϊκών γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας, να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον ελληνικόν γένος μας. Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και δια χρημάτων και δια όπλων, και δια συμβουλής…1821: Μαρτίου 23 εν Καλαμάτα.»
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου