Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ!!!

Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Παγκόσμια κυβέρνηση;

Τούς έσχατους τούτους χαλεπούς καιρούς, κατά τους οποίους τα εσχατολογικά σημεία πυκνώνονται, πολύς λόγος γίνεται για νέα εποχή, για νέα τάξι πραγμάτων, για παγκοσμιοποίησι και για παγκόσμια κυβέρνησι. Όλα αυτά είναι σχετικά μεταξύ τους, άλληλοπεριχωρούνται, ταυτίζονται ουσιαστικώς. Και σημαίνουν απομάκρυνσι από το Χριστιανισμό και μετάβασι από τον Ιχθύ στον Υδροχόο...
Ό Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου ώμίλησε και αυτός για παγκόσμια κυβέρνησι. Φρονεί δηλαδή, ότι μία παγκόσμια κυβέρνησι δύναται να σώσει τον κόσμο. 'Αλλ' οι άρχοντες του κόσμου σκέφθηκαν καλώς τί σημαίνει παγκόσμια κυβέρνησι;
Τίθεται λοιπόν το ερώτημα:... Αν γίνει παγκόσμια κυβέρνησι, ποίος θα είναι επίκεφαλής της κυβερνήσεως, ποιος θα κυβερνά; Κάποιος Έλληνας, κάποιος Σέρβος, κάποιος Ιταλός, κάποιος Ισπανός, κάποιος Νιγηριανός, κάποιος Ιρακινός ή κάποιος άλλης εθνικότητος;
Ας μη πλανώνται οι οπαδοί της ιδέας για παγκόσμια κυβέρνησι. Αν γίνει τέτοια κυβέρνησι, Σιωνιστής θα κυβερνήση, ό Αντίχριστος τελικώς. Και δεν θα σώση τον κόσμο, αλλά θα τον καταστρέψη. Οι Σιωνισταί σταύρωσαν τον Μεσσία τους και Θεό, διότι δεν ικανοποίησε τούς πανσιωνιστικούς πόθους τους. Αυτοί θα σταυρώσουν και την ανθρωπότητα άνακηρύσσοντες Μεσσία και λατρεύοντες ως Θεό τον Αντίχριστο, τον άνευ προηγουμένου και άνευ επομένου σε σκληρότητα δικτάτορα, τύραννο και καταστροφέα της άνθρωπότητος.
Ή Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη και λέγει την αλήθεια, όταν ομιλεί για τούς Σιωνιστάς και τον Αντίχριστο. 'Αλλά που να διαβάσουν 'Αγία Γραφή οι άρχοντες του κόσμου, πού ομιλούν για παγκόσμια κυβέρνησι; Δεν διαβάζουν αλλόθρησκοι, αλλά δεν διαβάζουν και χριστιανοί άρχοντες, χριστιανοί άχρίστιανοι, πολλοί δε και αντίχριστοι και πρόδρομοι του μεγάλου Αντίχριστου...
Ταλαίπωροι άρχοντες, αρχόμενοι υπό παθών, τυφλούμενοι και μη δυνάμενοι να διακρίνουν τα σημεία των καιρών.

«Ο Σταυρός»-Ιούνιος 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου